Ψηφιακή ακτινογραφία

Στο οδοντιατρείο λειτουργεί σύγχρονο μηχάνημα για την λήψη ψηφιακών πανοραμικών ακτινογραφιών.
Η λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας στο ιατρείο εξυπηρετεί τον ασθενή, γιατί αποφεύγει την επιπλέον επίσκεψη σε κάποιο ακτινολογικό κέντρο, και έτσι το σχέδιο θεραπείας καταστρώνεται στο πρώτο ραντεβού.
Επίσης, λειτουργεί ψηφιακό ενδοστοματικό ακτινογραφικό μηχάνημα το οποίο απαιτεί λιγότερο χρόνο έκθεσης του ασθενή και επομένως λιγότερη ακτινοβολία.
Τέλος, η ενδοστοματική κάμερα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενή.

Ψηφιακή ενδοστοματική αποτύπωση

Το ενδοστοματικό scanner (σαρωτής) αντικαθιστά την συμβατική λήψη αποτυπωμάτων, τα οποία είναι δυσάρεστα για τον ασθενή (τάση για έμετο κλπ).

Επιπλέον, το ψηφιακό αποτύπωμα είναι απόλυτα ακριβές και ματαφέρεται ψηφιακά (μέσω διαδικτύου) στον συνεργάτη τεχνολόγο (οδοντοτεχνίτη), ο οποίος με την σειρά του κατασκευάζει ψηφιακά την αντίστοιχη προσθετική εργασία, παρέχοντας άριστη εφαρμογή, λειτουργία και αισθητκή.

Ψηφιακή σχεδίαση χαμόγελου (DSD)

Η ψηφιακή σχεδίαση του χαμογέλου λαμβάνει υπόψιν τις αναλογίες του προσώπου και των δοντιών και ενσωματώνοντας υψηλής ποιότητας ψηφιακές φωτογραφίες και βίντεο αποτελεί ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του οδοντιατρού και του ασθενή και μεταξύ του οδοντιατρου και του τεχνολόγου (οδοντοτεχνίτη).
Ετσι, σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να γίνει αποκατάσταση της αισθητικής – πρόσθιας περιοχής του στόματος, σχεδιάζεται το νέο, ιδανικό χαμόγελο στον υπολογιστή, ακολουθεί συζήτηση με τον ασθενή και όταν αυτό εγκριθεί τότε περνάμε στο επόμενο στάδιο του «mock-up”.
Το mock up έχει την ίδια ακριβώς λειτουργία με την αρχιτεκτονική μακετα. Δίνει στον σχεδιαστή αλλά και στον πελάτη την ακριβή λειτουργία ενός αντικειμένου.
Ετσι, ο ασθενής μπορεί να δει και να νοιώσει πως θα είναι το τελικό αποτέλεσμα πριν ακόμα ξεκινήσει η θεραπεία!
Αυτό είναι πολύ καθυσυχαστικό για τον ασθενή που σε άλλη περίπτωση καλείται να υποβληθεί σε μία επώδυνη, χρονοβόρα και πολύ δαπανηρή θεραπεία όπου ουσιαστικά δεν γνωρίζει αν θα ικανοποιηθεί από το τελικό αποτέλεσμα.