Επένθετα Πορσελάνης

Τι είναι τα επένθετα πορσελάνης;
Είναι κομμάτια πορσελάνης τα οποία αντικαθιστούν τμήματα του δοντιού που λείπουν είτε λόγω τερηδόνας, είτε λόγω κατάγματος, είτε λόγω παλαιάς έμφραξης (σφραγίσματος). Ουσιαστικά, τα επένθετα πορσελάνης δεν είναι τίποτα άλλο από σφραγίσματα από πορσελάνη.

Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα;
Τα επένθετα πορσελάνης είναι πιο ανθεκτικά και πιο αισθητικά από τις εμφράξεις αμαλγάματος («μαύρα σφραγίσματα») και από τις εμφράξεις σύνθετης ρητίνης («λευκά σφραγίσματα») και η θεραπεία ολοκληρώνεται σε δύο επισκέψεις.

Σε ποια περίπτωση είναι απαραίτητα;
Όλα τα «σφραγίσματα» μπορούν να γίνουν από πορσελάνη. Ιδιαίτερα όμως ενδείκνυνται στις περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση του δοντιού είναι εκτεταμένη («μεγάλα και βαθειά σφραγίσματα»), όπου η συνηθισμένη αντιμετώπιση είναι η απονεύρωση και τοποθέτηση θήκης, διαδικασίες που φθείρουν περισσότερο το δόντι και βάζουν τον ασθενή σε πολυέξοδες και πολύωρες οδοντιατρικές επισκέψεις.

Περιστατικά

Τα επένθετα πορσελάνης ενδείκνυνται σε ιδιαίτερα κατεστραμμένα δόντια. Ετσι, αποφεύγεται η ανάγκη για απονεύρωση και η κατασκευή θήκης.
Τα επένθετα πορσελάνης είναι πιο αισθητικά από τα «μαύρα» και τα «λευκά» σφραγίσματα.
Η εφαρμογή των επενθέτων πορσελάνης στα δόντια είναι άριστη και επομένως ο χρόνος ζωής τους πολύ μεγάλος.